Astu liikmeks

Oled lahkesti oodatud meie ridadesse! Liikmeks astumiseks ei pea olema põllumees ega aednik! Piisab, kui oled asjast huvitatud ja tahad rohkem infot biodünaamika kohta või soovid meie biodünaamilisi tegemisi toetada.

Liikmeks astumiseks tuleb teha avaldus (näidis all), kus on Teie ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, kontaktandmed, elukoha aadress ning kinnitus, et olete tutvunud ühingu põhikirjaga ja kohustute seda täitma. Avaldus palun digiallkirjastada ja saata EBÜ juhatuse liikmele Eve Aderile aadressil eve.ader@gmail.com.

Kui soovite oma liikmemaksu tasumise kohta saada teadet, palun seda küsida EBÜ raamatupidajalt Kadri Ratassepalt

Põhikiri on leitav siit
 https://drive.google.com/file/d/1dd1-O8UR6mr75NGHxvyLxZwW-mmsv-g-/view?usp=share_link


AVALDUS
MTÜ EESTI BIOÜNAAMIKA ÜHINGULE
Kuupäev: 01.01.2021

Nimi: Mees Metsast
Sünni kuupäev: 12.34.5678
Aadress: Metsa tee 123, Laaneküla, Lille vald, Põllumaa
E-mail: mees.metsast@gmail.com
Tel: 12345678

Palun võtta mind MTÜ Eesti Biodünaamika Ühingu (EBÜ) liikmeks. Olen tutvunud EBÜ põhikirjaga ja kohustun seda täitma, sealhulgas maksma iga-aastast liikmemaksu.

Lugupidamisega
Mees Metsast
/allkirjastatud digitaalselt /